Asbest regelgeving | Ikknapmijnhuisop.nl

Asbest regelgeving

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van asbest steeds verder ontwikkeld. Er bestaan richtlijnen en regelgeving voor het gebruik en verwijderen van asbest op zowel nationaal als Europees niveau. Dit is vooral om het gebruik van asbesthoudende materialen zo veel mogelijk tegen te gaan.

Door certificatie in te zetten, wil het ministerie gezonde en veilige arbeidsomstandigheden creëren omtrent asbest. Een wettelijk certificaat maakt onderdeel uit van de regelgeving omtrent asbest en is verplicht voor bepaalde werkzaamheden met asbest. Hieronder tref je een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over asbest. Wil je weten hoe je beste asbest kunt herkennen, (laten) saneren of een asbest test kunt laten afnemen? Lees dan de artikelen: Asbest herkennenAsbest saneren en Asbest test.

Asbest regelgeving verwijderingsbesluit

Het Asbestverwijderingsbesluit heeft als doel de uitstoot van asbestvezels te beperken bij het afbreken van gebouwen en objecten of het verwijderen van asbest bevattende materialen uit gebouwen of objecten. Ook het opruimen van asbesthoudende materialen na incidenten valt onder het besluit en maakt onderdeel uit van de asbest regelgeving.

Asbest regelgeving certificatieschema’s werken met asbest

Certificaten worden verstrekt aan specialisten door keuringsinstellingen die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn aangewezen. Zij toetsen of desbetreffende deskundig persoon of een bepaald bouwwerk aan de diverse criteria met betrekking tot asbest regelgeving voldoet.

Asbest regelgeving Bouwbesluit

Dit Bouwbesluit uit 2012 bevat voorschriften over bouwen, gebruiken en slopen van onderdelen en bouwwerken. Dit bouwbesluit heeft tevens betrekking op de asbest regelgeving. Dit besluit vervangt bouwbesluit 2003. De hoofdregel wat betreft deze regelgeving is dat de eigenaar van het sloopwerk minimaal vier weken voor aanvang van eventuele asbestwerkzaamheden de sloopmelding doet bij desbetreffende bevoegde instantie. Enkele uitzonderingen daargelaten. In sommige gevallen is helemaal geen sloopmelding nodig. Meer informatie en de eisen waaraan een dergelijke melding moet voldoen staan vermeld in artikel 1.26: Bouwbesluit.

Asbest regelgeving prijzen vergelijken

Wil jij voorgelicht worden over asbest regelgeving of weten wat het kost om een asbestmonster te laten nemen of asbest af te laten storten? Vul dan onderstaand formulier in en wij geven deskundige bedrijven de kans om u vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen een offerte toe te sturen. Uiteindelijk kan u dit flink wat geld schelen en ondersteunen wij u hier graag bij.

Interessant artikel?
  • 1. Kies een project en selecteer je voorkeuren
  • 2. Ontvang gratis scherpe offertes uit je regio
  • 3. Vergelijk specialisten en bespaar tot 40%!
Er is 15 minuten geleden een offerte aangevraagd.X